Skupina "A"                     Skupina "B"

1.Kobeřice                         1.Katalánci

2.Šaratice                          2.Mytaky

3.Rajhradice                       3.Saňaři

4.Hostěrádky-Rešov             4.Vyškov United

5.Picka tým                        5.Campione´s